STRATEGIE

Als ingenieurs willen wij in belangrijke mate bijdragen aan het realiseren van optimaal toekomstbestendige bouwwerken. Dit doen wij vanuit onze expertise: constructies van gebouwen. Om dat te bereiken, is het volgende nodig:

Integraal Ontwerpen

Integraal ontwerpen is voor ons het sleutelwoord bij elk project. Wij verstaan hieronder: actief luisteren, meedenken, creatief en innovatief ontwerpen en servicegericht opereren. Zo komen wij tot een optimaal resultaat voor opdrachtgever, architect en gebruiker.

Kennisontwikkeling

Wij vinden het essentieel om onze kennis van het vak continu up-to-date te houden. Dit doen wij door te investeren in moderne ontwerp-, reken- en tekentools en in opleidingen en cursussen voor onze mensen. Bovendien zorgen wij ervoor dat wij steeds op de hoogte zijn van de laatste kennis van nieuwe bouwproducten en bouwmethodieken, nodig voor het ontwerpen van unieke en grensverleggende projecten.

Efficiency

De communicatielijnen bij bureau Van Dijke zijn kort, wij hebben een heldere kijk op constructies en een praktijkgerichte instelling. Dat stelt ons in staat om zo efficiënt mogelijk te adviseren en construeren.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Gebouwen staan er voor de gehele levensduur en hebben grote invloed op mens en maatschappij, natuur en milieu. Het ontwerpen en construeren ervan is dan ook niet vrijblijvend. Wij werken proactief mee aan het realiseren van gebruiksvriendelijke en duurzame gebouwen door constructies die daarbij passen. Denkt u bijvoorbeeld aan: demontabel bouwen, herontwikkeling en hergebruik van bestaand vastgoed, toepassing van milieuvriendelijke materialen, efficiënt materiaalgebruik, maatwerk en flexibele constructiesystemen.

Kwaliteitsborging

In gebouwen leven mensen. De veiligheid van constructies, voor de totale levensduur, is daarom van levensbelang. Jaarlijks vindt een aanzienlijk aantal schadegevallen en ongelukken plaats als gevolg van onveilige constructies. Om menselijke fouten tot een minimum te beperken, is kwaliteitsborging van ons constructief advieswerk noodzakelijk. Dat doen wij met hoog gekwalificeerde medewerkers, een open overlegstructuur en voortdurende interne kwaliteitscontrole.

error: Content is protected !!