RENOVATIE EN HERBESTEMMING

Renovatie en herbestemming zijn zeer actueel. In de komende jaren zal veel vastgoed moeten worden gerenoveerd en een nieuwe bestemming krijgen. Het renoveren en aanpassen van de bestaande constructies is een vak apart. Het vereist veel creativiteit en kennis van bestaande bouw en regelgeving.

Wij zijn al vele jaren bezig met kleine en grootschalige renovatie- en herbestemmingsprojecten, zoals: het optoppen van gebouwen, het aanpassen van de hoofddraagconstructie op aangepast gebruik en nieuwe functies. Bovendien hebben wij veel ervaring in het beoordelen van bestaande constructies en het verlengen van de levensduur ervan.

error: Content is protected !!