TOETSING BOUWPLAN

Door de jaren heen heeft Van Dijke vele gemeenten gefaciliteerd in het toetsen van bouwplannen. Dankzij die ervaring zijn wij in staat om een gedegen, deskundige controle uit te voeren op stukken van derden. Ook voor het uitvoeren van een ‘second opinion’ op het advies van derden, kunt u dus op onze expertise vertrouwen.

error: Content is protected !!