Het Bouw Informatie Model (BIM) is een handige en doeltreffende manier om de verschillende disciplines binnen het ontwerpteam en het bouwteam bij elkaar te brengen en onderling te laten samenwerken. BIM kan bijdragen om ontwerpfouten vroegtijdig te voorkomen en te zorgen voor een juiste ontwerpafstemming tussen de verschillende disciplines.

Wij zetten regelmatig een BIM in bij complexe projecten. In onze visie gebruiken we BIM als dit toegevoegde waarde heeft voor het ontwerp- en bouwproces. We gebruiken dit niet om het ontwerp- en bouwproces complexer te maken. Kortom, wij kiezen voor directe samenwerking waar het kan en een intensieve samenwerking (volgens BIM) waar het nodig is.

Is er sprake van een complex project? Van Dijke is graag uw BIM-partner.

error: Content is protected !!