CONTROLE CONSTRUCTIES, PV-PANELEN

Door de snelle ontwikkeling van duurzame energie worden in Nederland steeds meer zonnepanelen geplaatst. Hierbij wordt in de eerste plaats gekeken naar daken van bestaande gebouwen. De vraag is echter of deze bestaande daken de extra belasting uit PV-systemen, ballast en sneeuwophoping aankunnen?

Vanaf het begin van de snelle opmars van realisatie van zonnestroom in Nederland is Van Dijke voor diverse professionele opdrachtgevers betrokken bij de controle van bestaande constructies van gebouwen. Wij hebben sindsdien ons steentje mogen bijdragen aan de realisatie van vele PV-systemen op bestaande daken. Duurzamer kan niet!

error: Content is protected !!