SCHADE-EXPERTISE

Schade aan gebouwen komt helaas veel voor. Om de precieze schade te achterhalen is een deskundige blik nodig. Scheurvorming, verzakking of betonrot bijvoorbeeld zijn zaken die voor een niet-deskundige lastig te doorgronden zijn.

Van Dijke staat u bij in het zoeken naar de oorzaak en het ontwikkelen van het juiste herstelplan. Voor de uitvoering van specialistisch onderzoek en de uitvoering van nauwkeurige metingen maken wij gebruik van ons netwerk van deskundigen.

error: Content is protected !!