BOUWPUTTEN EN KELDERS

Het realiseren van kelders, voor bijvoorbeeld parkeergarages en fietsenstallingen onder een appartementencomplex, heeft vaak grote invloed op de omgeving. Met name de bouw van kelders in binnenstedelijk gebied vraagt om een goede voorbereiding en een goed bouwputontwerp. Dat voorkomt hinder en schade aan de bebouwde omgeving en vergroot de acceptatie.

Van Dijke adviseert u samen met een geotechnisch adviseur om tot een veilig en uitvoerbaar bouwputontwerp en kelder te komen.

error: Content is protected !!