RESTAURATIE

Sinds de oprichting van het bureau is Van Dijke betrokken bij kleine en grootschalige restauratieprojecten. In de binnenstedelijke gebieden van onder andere Leiden, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam hebben wij onze kennis en ervaring van historische bouwconstructies ingezet om de constructies van (rijks)monumentale panden te restaureren en voor de toekomst te conserveren.

error: Content is protected !!