Renovatie en nieuwbouw Scala College te Alphen aan den Rijn

Renovatie en nieuwbouw Scala College te Alphen aan den Rijn

Het Scala College is een middelbare school in Alphen aan de Rijn. De school heeft drie locaties. Een daarvan, de Diamantstraat, krijgt een nieuwe huisvesting. In opdracht van het Scala College heeft Topos, na een uitgebreide locatiestudie, het ontwerp gemaakt voor de nieuwe locatie aan de Dunantweg/Halverwege in Alphen aan de Rijn. Het ontwerp is afgerond en de verdere uitwerking kan van start.

architect: topos architectuur en bouwkunde te Waddinxveen

aannemer: du Prie te Leiden

error: Content is protected !!